fbpx

MyHome – Af-Soomaali

Waxaan rabnaa inaad na ogeysiiso fikraddaada! Nala wadaag faallooyin, tala-bixin ama cabashooyin ku saabsan guryaha Aeon.

Barnaamijka MyHome mid ka shaqeeya arrimaha dayactirka ama xaaladaha degdegga ah. Wixii la xiriira arrimaha dayartirka, kala xiriir xafiiska. Wixii xaalado degdeg ah, garaac 911.

Laba maalmood gudahood oo ah kuwa shaqada ayaan kugu soo war celineynaa.

Qarsoodi

Maximum size: 1MB.
Allowed file types: .jpg, .jpeg, .png, .gif, .pdf, .txt, .csv, .xls, .xlsx, .doc, .docx.