fbpx

Accessing resources and avoiding scams

English

RESOURCES

There are many resources that can help during the COVID-19 crisis. We have made a list of resources, like financial support, food shelves, and healthcare. You can find the list at aeon.org/help.

The United Way can also help with finding financial support. Call 211 or text MNCOVID to 898211.

If you have lost pay due to COVID-19, you can apply for unemployment benefits. People who have missed work to care for children qualify, too. Learn more and apply at uimn.org or by calling 651-296-3644.

If you have Section 8, contact us or your Section 8 worker to do an interim recertification.

SCAMS

There are scammers trying to take advantage of people during the COVID-19 crisis. They have contacted Aeon residents claiming they are from the CDC, Minnesota Housing or other agencies. If someone requests personal information or access to the building, do not provide it.

If you have questions about whether a request is a scam, email myhome@aeon.org, or call or text 612-326-3855.

BACK TO MESSAGES

SPANISH

RECURSOS

Hay muchos recursos que pueden ayudar durante la crisis del COVID-19. Hemos juntado una lista de recursos que incluye apoyo financiero, alimentario, médico y más. Puede encontrar la lista en aeon.org/help.

The United Way también puede ayudar a encontrar apoyo financiero. Llame al 211 o envíe el mensaje de texto MNCOVID al 898211.

Si ha perdido ingresos debido al COVID-19, puede solicitar beneficios de desempleo. Personas que han perdido trabajo para cuidar a sus niños también califican. Obtenga más información y presente su solicitud en uimn.org o llamando al 651-296-3644.

Si tiene Section 8, contáctenos o contacte a su trabajador de Section 8 para hacer una recertificación provisional.

ESTAFAS

Hay estafadores que intentan aprovecharse de la crisis del COVID-19. Varios han comunicado con los residentes de Aeon alegando que son del CDC, Minnesota Housing u otras agencias. Si alguien solicita su información personal o acceso al edificio, no la proporcione. Si tiene preguntas sobre si una solicitud es una estafa, envíe un correo electrónico a myhome@aeon.org, llame o envíe un mensaje de texto al 612-326-3855.

BACK TO MESSAGES

SOMALI

XOGO

Waxa jira xogo badan oo kaa caawin kara mushkiladaha COVID-19. Waxa aan sameynay liis xogo ah oo ku saabsan, sida kaalmo dhgaale, meelaha cuntooyinka laga qaato iyo kuwo daryeel caafimaadk. Waxa aad liiska ka heli kartaa aeon.org/help.

United waxa kale oo ay kaa caawin kartaa sidii aad dhaqaale ku heli lahayd. Wac 211 ama farriin ugu soo dir MNCOVID lambarkan 898211.

Haddii aad weyday dhaqaalihii ku soo geli jiray COVID-19 dartii, waxa aad codsan kartaa lacagta la siiyo dadka shaqadu ka dhammaatay. Dadka shaqada tegi waayey carruur ay korinayaan oo ay daryeelaytaan awgeed waa loo ogolyahay, iyahaga. Wax ka ogow oo ka dalbo uimn.org ama wac lambarkan 651-296-3644.

Haddii aad haysato Section 8, nala soo xiriir ama la xiriir adeegahaaga Section 8 si uu kuugu sameeyo ogolaansho ku meelgaar ah.

KHIYAANO

Waxa jira khaa’imiin doonaya in ay dadka furtaan inta ay socoto mushkiladda COVID-19. Waxa ay la soo xiriireen dadka deggan guryaha  Aeon iyaga oo iska dhigaya in ay ka socdaan CDC, Minnesota Housing ama hay’ado kale oo sharci ah. Haddii qof ku weydiiyo xog shakhsi ah ama in uu soo galo sarta aad deggantahay, ha siin xog hana ka furin albaabka. Haddii aad su’aalo qabto ku saabsan ion codsi ku soo gaaray khiyaamo yahay iyo in kale, farriin u soo dir myhome@aeon.org, ama soo wac ama farriin qoran u soo dir 612-326-3855.

BACK TO MESSAGES

OROMO

Qabeenyaalee

Yeroo COVID-19 kanatti kan nama gargaaruu danda’an qabeenyaalee hedduutu jira. Wantoota akka gargaarsa faaynansii, bakka nyaata argatan (food shelves) fi kunuunsa fayya. Taartiiba wantoota kanaa aeon.org/help irraa argachuu dandeessu.

United Way illee eessaa akka degersa horii argatan irratti gargaaruu dnda’a. 211 bilbili ykn MNCOVID 898211tti text godhi.

Yoo sababa COVID-19 n galii dhabdeetta ta’e, fayyidaa hojii dhablummaaf galmaa’uu dandeessa. Namooti ijoollee eeguuf jecha hojiirraa hafan illee kana argachuuf gahoo dha. Caalaatti baruu fi iyyachuuf uimn.org ilaala’a ykn 651-296-3644 bilbilaa.

Yoo Section 8 qabaattan gidduutti mirkaneeffachuuf nu quunnamaa ykn hojjetaa keessan kan Section 8.

Goyyoomsaa

Yeroo rakkoo COVID-19 kanatti goyyoomsitooti tookko tokk kan namatti gargaaramuu barbaadan ni jiru. Isaan kun jiraattota Aeron waan CDC, Abbaa taaytaa Manneen MN ykn dhaabilee biro fakkaachuudhaan jiraattota Aeron quunnamaniiru. Yoo nami odeeffannoo mataa keessanii isin gaafate ykn gamoo seenuu barbaade hineeyyamina’a Yoo gaaffii waayee goyyoomsa qabaattan myhome@aeon.org, dhaan e-mail godha ykn 612-326-3855 txt goha.

BACK TO MESSAGES